รายการแจ้งซ่อมทั้งหมดในระบบ 1025  รายการ  
 ชื่อ-สกุล  วันที่ :: เวลา  ฝ่ายแจ้งซ่อม  รายละเอียด  สถานะ  หมายเหตุ
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-02-07 / 14:43 ฝ่ายอาคารสถานที่ ชักโครกห้องAR310-1น้ำไหลตลอด ใช้งานได้ปรกติ แก้ไขแล้ว
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2023-02-06 / 14:32 ฝ่ายอาคารสถานที่ เปลี่ยนตัวกดชักโครกห้องน้ำชายชั้น 2 ฝั่งห้องAR203 เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2023-02-06 / 14:31 ฝ่ายอาคารสถานที่ ซ่อมท่อประปาห้องชอร์ปเซรามิก เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2023-02-06 / 14:31 ฝ่ายอาคารสถานที่ ซ่อมชักโครกน้ำไหลซึม ห้องน้ำหญิงชั้น 3 ฝั่งชอร์ปไม้ เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-02-03 / 15:53 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ห้อง401ไม่เย็น6ตัว ใช้งานได้ปรกติ รีเซตระบบไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-02-03 / 15:52 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ห้อง306ไม่เย็น1ตัว ใช้งานได้ปรกติ รีเซตระบบไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-02-03 / 14:51 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ห้อง301ไม่เย็น3ตัว ใช้งานได้ปรกติ รีเซตระบบไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-02-03 / 14:50 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ห้อง326ไม่เย็น2ตัว ใช้งานได้ปรกติ รีเซตระบบไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-02-03 / 15:47 ฝ่ายอาคารสถานที่ ท่อน้ำชำรุดสองจุดข้างพระพิฆเนศ ใช้งานได้ปรกติ ตัดต่อท่อไหม่
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2023-02-03 / 14:18 ฝ่ายอาคารสถานที่ ติดตั้งชักโครกห้องน้ำหญิงชั้น 3 ฝั่งชอร์ปไม้ เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย
   ค้นหาข้อมูลของฝ่ายแจ้งซ่อม