รายการแจ้งซ่อมทั้งหมดในระบบ 804  รายการ  
 ชื่อ-สกุล  วันที่ :: เวลา  ฝ่ายแจ้งซ่อม  รายละเอียด  สถานะ  หมายเหตุ
สายันต์ รัตน์ถา 2021-12-02 / 09:16 ฝ่ายอาคารสถานที่ ติดตั้งปลั๊กไฟห้อง AR403 จำนวน 1 จุด เสร็จเรียบร้อย ติดตั้งใหม่
สายันต์ รัตน์ถา 2021-12-02 / 09:14 ฝ่ายอาคารสถานที่ ติดตั้งถังดับเพลิง 1 ตัว ห้อง AR105 เสร็จเรียบร้อย ติดตั้งใหม่
สายันต์ รัตน์ถา 2021-12-02 / 09:14 ฝ่ายอาคารสถานที่ ติดตั้งถังดับเพลิง 1 ตัว ห้องทำงานพี่ตี๋ เสร็จเรียบร้อย ติดตั้งใหม่
สายันต์ รัตน์ถา 2021-12-02 / 09:13 ฝ่ายอาคารสถานที่ ติดตั้งถังดับเพลิง 1 ตัว ห้อง AR114/2 เสร็จเรียบร้อย ติดตั้งใหม่
สายันต์ รัตน์ถา 2021-12-02 / 09:12 ฝ่ายอาคารสถานที่ ติดตั้งถังดับเพลิง 1 ตัว ห้อง AR114/1 เสร็จเรียบร้อย ติดตั้งใหม่
สายันต์ รัตน์ถา 2021-12-02 / 09:12 ฝ่ายอาคารสถานที่ ติดตั้งถังดับเพลิง 1 ตัว ห้องสำนักงาน เสร็จเรียบร้อย ติดตั้งใหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2021-12-02 / 14:28 ฝ่ายอาคารสถานที่ ท่อน้ำทิ้งแอร์ชำรุดห้อง403 ใช้งานได้ปรกติ เดินท่อน้ำทิ้งไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2021-12-01 / 14:37 ฝ่ายอาคารสถานที่ วาล์วประตูน้ำห้อง310-2 ชำรุดสามตัว ใช้งานได้ปรกติ เปลี่ยนไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2021-12-01 / 14:35 ฝ่ายอาคารสถานที่ สายน้ำดีเข้าอ่างล้างหน้าห้อง310-2ชำรุดสามอ่าง ใช้งานได้ปรกติ เปลี่ยนไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2021-11-25 / 09.30 ฝ่ายอาคารสถานที่ ติดตั้งระบบรถน้ำอัตโนมัติชั้น1 ใช้งานได้ปรกติ ติดตั้งไหม่
   ค้นหาข้อมูลของฝ่ายแจ้งซ่อม