รายการแจ้งซ่อมทั้งหมดในระบบ 944  รายการ  
 ชื่อ-สกุล  วันที่ :: เวลา  ฝ่ายแจ้งซ่อม  รายละเอียด  สถานะ  หมายเหตุ
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2022-09-26 / 14:08 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ห้อง316เสียงดัง ใช้งานได้ปรกติ แก้ไขแล้ว
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2022-09-26 / 14:07 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ห้อง104-2 เสียงดัง ใช้งานได้ปรกติ แก้ไขแล้ว
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2022-09-12 / 09:06 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ห้องพักอาจารย์ชั้นสามไม่ติด8ตัว ใช้งานได้ปรกติ รีเซตระบบไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2022-09-23 / 09:03 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ห้อง215ไม่ติด6ตัว ใช้งานได้ปรกติ รีเซตระบบไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2022-09-07 / 09:02 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ห้องคอมไม่เย็น9ตัว ใช้งานได้ปรกติ รีเซตระบบไหม่
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2022-09-21 / 14:25 ฝ่ายอาคารสถานที่ ตรวจเช็คเตาเผาไฟฟ้า เนื่องจากเผาได้ไม่เต็มร้อย เสร็จเรียบร้อย ย้ายเฟส สลับขั้ว
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2022-09-20 / 15:17 ฝ่ายอาคารสถานที่ เปลี่ยนมือกดชักโครก ห้องน้ำหญิงฝั่งห้องสโมสรชั้น 1 เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2022-09-19 / 15:16 ฝ่ายบริหาร เปลี่ยนขั้วหลอดไฟ LED พร้อมเปลี่ยนชุดโคมไฟ 14 W จำนวน 1 ชุด ห้องคณบดี เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2022-09-19 / 15:15 ฝ่ายบริหาร เปลี่ยนหลอดไฟ ห้องคณบดี จำนวน 6 หลอด เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย
สายันต์ รัตน์ถา 2022-09-13 / 11:10 ฝ่ายอาคารสถานที่ เปลี่ยนสวิตช์ไฟทางเดินชั้น 1 จำนวน 1 ตัว เสร็จเรียบร้อย เปลี่ยนสวิตช์ 1 ตัว
   ค้นหาข้อมูลของฝ่ายแจ้งซ่อม