รายการแจ้งซ่อมทั้งหมดในระบบ 554  รายการ  
 ชื่อ-สกุล  วันที่ :: เวลา  ฝ่ายแจ้งซ่อม  รายละเอียด  สถานะ  หมายเหตุ
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2021-01-15 / 08.40 ฝ่ายอาคารสถานที่ หัวฉีดชำรุดห้องAR217-2น้ำหยด ใช้งานได้ปกติ เปลี่ยนลูกยางไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2021-01-14 / 10.30 ฝ่ายอาคารสถานที่ โต้ะเก้าอี้ชำรุดห้องAR215-1 ใช้งานได้ปกติ ยึดสกรูไหม่โต้ะห้าตัว เก้าอี้แปดตัว
สายันต์ รัตน์ถา 2021-01-14 / 14:25 ฝ่ายอาคารสถานที่ เปลี่ยนสวิตช์ไฟ+หน้ากาก 2 ช่อง ในห้องเซรามิก 1ชุด เสร็จเรียบร้อย เปลี่ยนสวิตช์ไฟ+หน้ากาก 2 ช่อง
สายันต์ รัตน์ถา 2021-01-14 / 14:24 ฝ่ายอาคารสถานที่ เปลี่ยนหลอดไฟ LED 18 W 16 หลอด ชอร์ปเซรามิก เสร็จเรียบร้อย เปลี่ยนหลอดไฟ LED 18 W 16 หลอด
สายันต์ รัตน์ถา 2021-01-14 / 14:23 ฝ่ายอาคารสถานที่ เปลี่ยนแม็กเนติก เครื่องนวดดิน เสร็จเรียบร้อย เปลี่ยนแม็กเนติก 65 A 1 ตัว
สายันต์ รัตน์ถา 2021-01-14 / 14:22 ฝ่ายอาคารสถานที่ เช็คระบบไฟฟ้า 3 เฟส ชอร์ปเซรามิก เสร็จเรียบร้อย เมนต์ไฟ 3 เฟสน๊อตหลวมทั้งแผง
สายันต์ รัตน์ถา 2021-01-14 / 14:21 ฝ่ายอาคารสถานที่ เปลี่ยนสายฉีดชำระ ห้องน้ำชายชั้น1ฝั่งชอร์ปไม้ เสร็จเรียบร้อย เปลี่ยนสายฉีด+หัวฉีด
สายันต์ รัตน์ถา 2021-01-11 / 10:16 ฝ่ายอาคารสถานที่ อ่างล้างหน้าห้องน้ำชั้ง 1 รั่วซึม ฝั่งสโม แก้ไขเรียบร้อย ทำความสะอาดหัวก๊อกอ่าง
สายันต์ รัตน์ถา 2021-01-11 / 10:15 ฝ่ายอาคารสถานที่ ซ่อมไฟสปอร์ทไลท์สนามบาส แก้ไขเรียบร้อย ซ่อมเมนต์ไฟใหม่
สายันต์ รัตน์ถา 2021-01-07 / 11:12 ฝ่ายอาคารสถานที่ ติดตั้งบล็อกลอย พร้อมสวิตช์ไฟ 2 ตัว ชอร์ปเซรามิก แก้ไขเรียบร้อย เปลี่ยนชุดใหม่พร้อมสวิตช์ไฟ 2 ตัว
   ค้นหาข้อมูลของฝ่ายแจ้งซ่อม