รายการแจ้งซ่อมทั้งหมดในระบบ 488  รายการ  
 ชื่อ-สกุล  วันที่ :: เวลา  ฝ่ายแจ้งซ่อม  รายละเอียด  สถานะ  หมายเหตุ
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2020-10-20 / 13:54 ฝ่ายอาคารสถานที่ เก้าอี้สี่ที่นั่งติดกันขาหักห้องAR213 ใช้งานได้ปกติ เชื่อมขาไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2020-10-20 / 09.10 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ห้องAR213ไม่เย็นทั่งสี่ตัว ใช้งานได้ปกติ รีเซ็ตระบบไหม่ทั่งสี่ตัว
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2020-10-15 / 09:10 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ห้องAR401 ไม่เย็น ใช้งานได้ปกติ รีเซ็ตระบบไหม่ทั่งหกตัว
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2020-10-15 / 09:05 ฝ่ายอาคารสถานที่ ที่กดชักโคกหักห้องAR202-2 ใช้งานได้ปกติ เปลี่ยนที่กดไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2020-10-12 / 10:10 ฝ่ายอาคารสถานที่ กุญแจห้องAR403ชำรุด ใช้งานได้ปกติ เปลี่ยนลูกปิดประตูไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2020-10-08 / 10:33 ฝ่ายอาคารสถานที่ กุญแจห้องAR104-2ชำรุด ใช้งานได้ปกติ เปลี่ยนกุญแจไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2020-10-07 / 12.30 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ห้องAR222ไม่เย็น ใช้งานได้ปกติ เปลี่ยนชุดเบรกเกอร์ไหม่พร้อมสายไฟ
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2020-10-07 / 11.30 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ห้องAR221ไม่เย็น ใช้งานได้ปกติ เปลี่ยนชุดเบรกเกอร์ไหม่พร้อมสายไฟ
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2020-10-07 / 11.20 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ห้องAR220ไม่เย็น ใช้งานได้ปกติ เปลี่ยนชุดเบรกเกอร์ไหม่พร้อมสายไฟ
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2020-10-07 / 11.10 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ห้องAR219ไม่เย็น ใช้งานได้ปกติ เปลี่ยนชุดเบรกเกอร์ไหม่พร้อมสายไฟ
   ค้นหาข้อมูลของฝ่ายแจ้งซ่อม