รายการแจ้งซ่อมทั้งหมดในระบบ 1102  รายการ  
 ชื่อ-สกุล  วันที่ :: เวลา  ฝ่ายแจ้งซ่อม  รายละเอียด  สถานะ  หมายเหตุ
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2023-06-07 / 14:49 ฝ่ายอาคารสถานที่ เปลี่ยนลูกยางรองถังน้ำชักโครก 1 ตัว ห้องน้ำชายชั้น 1 ฝั่งชอร์ปไม้ เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2023-06-07 / 14:46 ฝ่ายอาคารสถานที่ ซ่อมประตูคีการ์ด ห้องพักอาจารย์ชั้น 2-3 เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2023-06-07 / 14:46 ฝ่ายอาคารสถานที่ เปลี่ยนก๊อกอ่างล้างมื้อห้องน้ำบุคลากรหญิงชั้น1 เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2023-06-06 / 14:44 ฝ่ายอาคารสถานที่ ติดตั้งชักโครกใหม่ห้องน้ำบุคลากรหญิงชั้น 1 เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-06-01 / 09:34 ฝ่ายอาคารสถานที่ หน้าต่างห้อง307-2ชำรุด ใช้งานได้ปรกติ แก้ไขแล้ว
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-06-01 / 09:33 ฝ่ายอาคารสถานที่ ลูกปิดห้อง404-2ชำรุดชำรุด ใช้งานได้ปรกติ แก้ไขแล้ว
สายันต์ รัตน์ถา 2023-05-31 / 13:40 ฝ่ายอาคารสถานที่ ทำความสะอาดอ่างล้างจานครัวชั้น 1 เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
สายันต์ รัตน์ถา 2023-05-30 / 13:39 ฝ่ายอาคารสถานที่ ติดตั้งโฟโต้สวิตช์ไฟ ลานจอดรถ เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
สายันต์ รัตน์ถา 2023-05-30 / 13:39 ฝ่ายอาคารสถานที่ เปลี่ยนสวิตช์ไฟ ตรงหน้าโต๊ะ รปภ เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
สายันต์ รัตน์ถา 2023-05-30 / 13:38 ฝ่ายอาคารสถานที่ เปลี่ยนลูกยางรองถังชักโครก ห้องน้ำชายชั้น 1 ฝั่งห้องสโมสร เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
   ค้นหาข้อมูลของฝ่ายแจ้งซ่อม