รายการแจ้งซ่อมทั้งหมดในระบบ 1025  รายการ  
 ชื่อ-สกุล  วันที่ :: เวลา  ฝ่ายแจ้งซ่อม  รายละเอียด  สถานะ  หมายเหตุ
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-03-14 / 14:43 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ห้อง222ไม่เย็น ใช้งานได้ปรกติ รีเซตระบบไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-03-13 / 13:56 ฝ่ายอาคารสถานที่ มือจับปะตูห้อง215-1ชำรุด ใช้งานได้ปรกติ แก้ไขแล้ว
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-03-13 / 13:55 ฝ่ายอาคารสถานที่ มือจับปะตูห้อง215ชำรุด ใช้งานได้ปรกติ แก้ไขแล้ว
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-03-02 / 14:15 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ห้อง401น้ำหยด ใช้งานได้ปรกติ แก้ไขแล้ว
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-03-01 / 15:10 ฝ่ายอาคารสถานที่ ยางลูกกบชักโครกห้อง218-2ชำรุด ใช้งานได้ปรกติ เปลี่ยนยางลูกกบชักโครกไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-03-01 / 10:26 ฝ่ายอาคารสถานที่ หัวฉีดชำละชำรุดห้อง319-1 ใช้งานได้ปรกติ เปลี่ยนชุดหัวฉีดชำละไหม่1ชุด
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2023-02-28 / 14:12 ฝ่ายอาคารสถานที่ ซ่อมประตูบานสวิงห้องครัวชั้น 1 เสร็จเรียบร้อย ปรับสวิง
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2023-02-28 / 14:11 ฝ่ายอาคารสถานที่ เปลี่ยนท่อน้ำทิ้งอ่างซิ่งห้องครัวชั้น 1 เสร็จเรียบร้อย เปลี่ยนสายน้ำทิ้ง
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-02-22 / 14.20 ฝ่ายอาคารสถานที่ ท่อน้ำทิ้งห้อง308ตัน ใช้งานได้ปรกติ แก้ไขแล้ว
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-02-22 / 13.30 ฝ่ายอาคารสถานที่ ลูกปิดห้อง305-3ชำรุด ใช้งานได้ปรกติ แก้ไขแล้ว
   ค้นหาข้อมูลของฝ่ายแจ้งซ่อม