รายการแจ้งซ่อมทั้งหมดในระบบ 554  รายการ  
 ชื่อ-สกุล  วันที่ :: เวลา  ฝ่ายแจ้งซ่อม  รายละเอียด  สถานะ  หมายเหตุ
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2021-02-23 / 14:31 สำนักงานเลขานุการ เปลี่ยนเดือยประตูห้อง พัสดุ เสร็จเรียบร้อย เปลี่ยนเดือยลูกบิด
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2021-02-23 / 14:30 ฝ่ายบริหาร ประตูด้านหลังห้อง สำนักงานเปิด-ปิดมีเสียงดัง เสร็จเรียบร้อย ถอดประตู ยืดน๊อตใหม่
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2021-02-23 / 14:29 ฝ่ายอาคารสถานที่ ถอดโฟโต้สวิตช์ไฟลานจอดมาซ่อม เสร็จเรียบร้อย แม็กเนติกค้าง ปก้ไขแล้ว
สายันต์ รัตน์ถา 2021-02-22 / 14:28 ฝ่ายอาคารสถานที่ เปลี่ยนหลอดไฟ ห้องแม่บ้านชั้น 1 เสร็จเรียบร้อย เปลี่ยนใหม่ 1 หลอด
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2021-02-23 / 10:49 ฝ่ายอาคารสถานที่ โถปัสวะน้ำไม่ไหลAR407-2 ใช้งานได้ปกติ เปลี่ยนลูกสูบฟลัชวาล์ว
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2021-02-23 / 10:49 ฝ่ายอาคารสถานที่ โถปัสวะน้ำไม่ไหลAR407-2 ใช้งานได้ปกติ ล้างทำความสะอาดลูกสูบฟลัชวาล์ว
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2021-02-23 / 10:48 ฝ่ายอาคารสถานที่ โถปัสวะน้ำไม่ไหลAR407-2 ใช้งานได้ปกติ ล้างทำความสะอาดลูกสูบฟลัชวาล์ว
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2021-02-23 / 10:35 ฝ่ายอาคารสถานที่ โถปัสวะน้ำไม่ไหลAR407-2 ใช้งานได้ปกติ ล้างทำความสะอาดลูกสูบฟลัชวาล์ว
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2021-02-23 / 10:20 ฝ่ายอาคารสถานที่ โถปัสวะน้ำไม่ไหลAR310-2 ใช้งานได้ปกติ ล้างทำความสะอาดลูกสูบฟลัชวาล์ว
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2021-02-23 / 10:10 ฝ่ายอาคารสถานที่ ก็อกน้ำชำรุดห้องAR504-2 ใช้งานได้ปกติ เปลี่ยนก็อกน้ำไหม่
   ค้นหาข้อมูลของฝ่ายแจ้งซ่อม