รายการแจ้งซ่อมทั้งหมดในระบบ 615  รายการ  
 ชื่อ-สกุล  วันที่ :: เวลา  ฝ่ายแจ้งซ่อม  รายละเอียด  สถานะ  หมายเหตุ
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2021-04-16 / 09:11 ฝ่ายอาคารสถานที่ วงสวิงแอร์ไม่สวิงห้องAR320ไม่สวิง ใช้งานได้ปกติ เซตระบบวงสวิงไหม่
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2021-04-05 / 11:16 ฝ่ายอาคารสถานที่ ประกอบกล่อง timer + เบรกเกอร์ จำนวน 2 กล่อง ไว้ติดตั้ง ลานพระพิฆเนศวร เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2021-04-05 / 11:15 ฝ่ายอาคารสถานที่ ติดตั้งตัวเซนเซอร์ หน้าห้อง 316 จำนวน 2 ชุด เสร็จเรียบร้อย ติดตั้งพร้อมทดสอบเรียบร้อย
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2021-04-05 / 11:14 ฝ่ายอาคารสถานที่ เปลี่ยนหลอดไฟ 1หลอด ห้องน้ำชายชั้น1ฝั่งห้องสโม เสร็จเรียบร้อย เปลี่ยนหลอดไฟ1หลอด
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2021-04-05 / 11:13 ฝ่ายอาคารสถานที่ ชักโครก ห้องน้ำชายชั้น1ฝั่งห้องสโม เสร็จเรียบร้อย เปลี่ยนมือกด
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2021-04-02 / 14:57 ฝ่ายอาคารสถานที่ ไฟดับทั่งตึก ใช้งานได้ปกติ เอาเบรกเกอร์ตัวไหญ่ขึ้น
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2021-04-02 / 09.10 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ห้องAR213ไม่เย็นทั่งสี่ตัว ใช้งานได้ปกติ รีเซ็ตระบบไหม่ทั่งสี่ตัว
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2021-03-31 / 10:08 ฝ่ายอาคารสถานที่ ที่รองเขียนหักห้องAR316 ใช้งานได้ปกติ เปลี่ยนที่รองเขียนไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2021-03-31 / 10:07 ฝ่ายอาคารสถานที่ มือจับปะตูห้องAR104-1 หัก ใช้งานได้ปกติ เปลี่ยนชุดมือจับไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2021-03-30 / 09:30 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ไม่เย็นห้องAR214 4ตัว ใช้งานได้ปกติ รีเซ็ตระบบไหม่ทั่ง4ตัว
   ค้นหาข้อมูลของฝ่ายแจ้งซ่อม