รายการแจ้งซ่อมทั้งหมดในระบบ 883  รายการ  
 ชื่อ-สกุล  วันที่ :: เวลา  ฝ่ายแจ้งซ่อม  รายละเอียด  สถานะ  หมายเหตุ
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2022-05-20 / 14.30 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ห้อง224น้ำหยด ใช้งานได้ปรกติ ดูดน้ำออกและล้างแผ่นฟินเตอร์
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2022-05-11 / 13.30 ฝ่ายอาคารสถานที่ เก้าอี้ห้อง307-1ชำรุด4ตัว ใช้งานได้ปรกติ ยึดสกรูไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2022-05-10 / 09.30 ฝ่ายอาคารสถานที่ โต้ะเขียนแบบห้อง412-2-3-4ชำรุด9ตัว ใช้งานได้ปรกติ แก้ไขแล้ว
สายันต์ รัตน์ถา 2022-04-28 / 09:29 ฝ่ายอาคารสถานที่ ซ่อมอ่างล้างหน้า ห้องน้ำหญิงชั้น 1 ฝั่งห้องสโมสร เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
สายันต์ รัตน์ถา 2022-04-28 / 09:11 ฝ่ายอาคารสถานที่ เปลี่ยนตัวกดชักโครกห้องน้ำบุคคลากรชั้น 1 เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2022-04-15 / 09:46 ฝ่ายอาคารสถานที่ ไฟไม่ติด1หลอดห้อง102-2 ใช้งานได้ปรกติ เปลี่ยนหลอดไฟขนาด36Wไหม่และสตาร์ทเตอร์ห้องAR102-2
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2022-04-21 / 13.45 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ห้อง224น้ำหยด ใช้งานได้ปรกติ ดูดน้ำออก
สายันต์ รัตน์ถา 2022-04-18 / 09:50 ฝ่ายบริหาร ติดตั้งปลั๊กไฟ 1 จุด ครัวชั้น1 เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
สายันต์ รัตน์ถา 2022-04-09 / 15:30 ฝ่ายอาคารสถานที่ ติดตั้งเบรกเกอร์ 100 A ตู้ MDB เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
สายันต์ รัตน์ถา 2022-04-09 / 10:48 ฝ่ายอาคารสถานที่ ติดตั้งเบรกเกอร์ 200 A ตู้ MDB เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
   ค้นหาข้อมูลของฝ่ายแจ้งซ่อม