รายการแจ้งซ่อมทั้งหมดในระบบ 893  รายการ  
 ชื่อ-สกุล  วันที่ :: เวลา  ฝ่ายแจ้งซ่อม  รายละเอียด  สถานะ  หมายเหตุ
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2022-07-18 / 10:48 ฝ่ายอาคารสถานที่ ติดตั้งชักโครกใหม่ ห้องน้ำชายชั้น1ฝั่งห้องสโมสร เสร็จเรียบร้อย ติดตั้งชักโครกใหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2022-07-21 / 10:52 ฝ่ายอาคารสถานที่ หัวฉีดชำละชำรุดห้อง310-2 ใช้งานได้ปรกติ เปลี่ยนชุดหัวฉีดชำละไหม่ไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2022-07-20 / 09:12 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ไม่เย็นห้อง215 ใช้งานได้ปรกติ เปลี่ยนเซ็นเซอร์ไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2022-07-12 / 11.00 ฝ่ายอาคารสถานที่ มือจับหน้าต่างชำรุดห้องสำนักงาน ใช้งานได้ปรกติ เปลี่ยนไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2022-07-08 / 09:56 ฝ่ายอาคารสถานที่ ท่อน้ำระเบียงชั้น4ตัน ใช้งานได้ปรกติ แก้ไขแล้ว
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2022-07-08 / 09:55 ฝ่ายอาคารสถานที่ หัวฉีดชำระห้องAR407-1ชำรุด ใช้งานได้ปรกติ เปลี่ยนชุดหัวฉีดชำระไหม่
สายันต์ รัตน์ถา 2022-07-06 / 15:25 ฝ่ายอาคารสถานที่ ซ่อมมอร์เตอร์เครื่องนวดดิน เสร็จเรียบร้อย สลับสายไฟฟ้า 3 เฟส พร้อมใช้งาน
สายันต์ รัตน์ถา 2022-07-06 / 14:25 ฝ่ายอาคารสถานที่ ติดตั้งปลั๊กไฟ 2 จุด AR401 เสร็จเรียบร้อย ติดตั้งใหม่เรียบร้อย
สายันต์ รัตน์ถา 2022-07-06 / 14:24 ฝ่ายบริหาร ท่อน้ำทิ้งแอร์หลุด ข้าง สนง เสร็จเรียบร้อย ต่อท่อใหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2022-07-06 / 13:19 ฝ่ายอาคารสถานที่ หัวฉีดชำระห้องAR310-2ชำรุด ใช้งานได้ปรกติ เปลี่ยนไหม่
   ค้นหาข้อมูลของฝ่ายแจ้งซ่อม