รายการแจ้งซ่อมทั้งหมดในระบบ 1025  รายการ  
 ชื่อ-สกุล  วันที่ :: เวลา  ฝ่ายแจ้งซ่อม  รายละเอียด  สถานะ  หมายเหตุ
ทวีชัย ฤทธิธรรมกลุ 2019-04-24 / 14.20 ศูนย์วิจัย(RCDC) น้ำหยด ดูดน้ำออก รอเดินท่อน้ำทิ้งไหม่ ใช้งานได้ชั่วคราว
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-04-26 / 13:59 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ไม่เย็น AR 313 ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนแม็กเนติคแอร์ใหม่
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-04-26 / 13:55 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์มีเสียงดัง AR 326 ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว มอร์เตอร์น๊อตหลวม ขันน๊อตยืดใหม่
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-04-25 / 14:00 สำนักงานเลขานุการ พัดลมไม่ทำงาน ห้องครัวชั้น 1 ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนพัดลมใหม่ 2 ตัว
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-04-25 / 13:59 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ไม่เย็น ห้อง AR 214 ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ถอดหน้ากาก สวิง ออก เนื่องจากสวิงไม่ทำงาน
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-04-24 / 10:33 ฝ่ายอาคารสถานที่ ชักโครกมีน้ำใหลตลอดเวลา ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 ฝั่งชอร์ปไม้ แก้ไขแล้วเรียบร้อย ทำการล้างลูกยางเปิด-ปิดน้ำ
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-04-24 / 10:28 ฝ่ายอาคารสถานที่ ติดตั้งพัดลม 3 ชุด หลังห้อง AR215 ติดตั้งเสร็จแล้วเรียบร้อย เดินสายไฟฟ้าใหม่ ติดตั้งพัดลม 3 ชุด
นายทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2019-04-19 / 10:10 สโมสรนิสิต พบเครื่องปรับอากาศชำรุดเนื่องจากชุดคอร์ยร้อนไม่ทำงาน เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามอเตอร์คอร์ยร้อนไหม้เนื่องจากการใช้งานหนัก จึงแจ้งเจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่มาช่วยดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขแล้วเรียนร้อย ด้วยการเปลี่ยนมอเตอร์คอร์ยร้อนแล้วตรวจสอบระบบใหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2019-04-19 / 10:30 ศูนย์วิจัย(RCDC) แอร์น้ำหยดห้องAR224 ใช้งานได้ปกติ แก้ไขแล้ว ดูดน้ำออก
อ.สุนทรี ถูกจิต 2019-04-18 / 16:27 สาขานฤมิตศิลป์ ปลั๊กไฟฟ้าห้องบรรยาย AR312 ไม่มีกระแสไฟฟ้า ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการโดยซ่อมสายไฟฟ้าที่ชำรุดในผนัง
   ค้นหาข้อมูลของฝ่ายแจ้งซ่อม