รายการแจ้งซ่อมทั้งหมดในระบบ 488  รายการ  
 ชื่อ-สกุล  วันที่ :: เวลา  ฝ่ายแจ้งซ่อม  รายละเอียด  สถานะ  หมายเหตุ
คำพันธ์ ชูคำหอม 2019-05-07 / 08.10 ฝ่ายอาคารสถานที่ ห้องAR102/1ชักโคกล้ม ใช้งานได้ปกติ ได้ทำการติดตั่งไหม่
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-05-07 / 10:30 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์น้ำหยด AR224 ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เป่าท่อน้ำทิ้งเเอร์ / ทำความสะอาดแผงคอยเย็น / เปลี่ยนข้อต่อใหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกลุ 2019-05-02 / 13.30 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ไม่เย็นห้องAR214 ใช้งานได้ปกติ ได้ทำการรีเซตเครืองไหม่
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-05-02 / 10:46 ฝ่ายอาคารสถานที่ ตู้เย็นไม่เย็น ห้องครัวชั้น 3 ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว แค็ปทิ้วไม่ทำงาน
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-05-02 / 09:00 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์มีน้ำหยด ห้อง AR224 ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไล่ท่อน้ำทิ้ง+ดูดน้ำทิ้งจากท่อ
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-05-02 / 08:56 ฝ่ายอาคารสถานที่ หลอดไฟไม่ติด หน้าองค์พระพิฆเนศ ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนหลอดไฟใหม่
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-05-01 / 10:15 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ไม่เย็น ไม่สวิง AR116 ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว แก้ไขแล้วเรียนร้อย
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-04-30 / 15:38 ฝ่ายอาคารสถานที่ พัดลมดูดอากาศไม่ทำงาน ห้องน้ำหญิงชั้น 3 ฝั่งชอร์ปไม้ ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ตั้งนาฬิกาใหม่
ลัดดา พลขวา 2019-04-30 / 15:19 สำนักงานเลขานุการ ซ่อมขาตั้งรูปภาพชำรุด 1ตัว ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว แก้ไขแล้วเรียนร้อยด้วยการหาน็อตมายืดใหม่-ติดแหวนรอง
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2019-04-30 / 0920 ฝ่ายอาคารสถานที่ ได้แจ้งช่างแอร์บริษัทซีซีแอร์มาตรวจสอบ และได้ทำการเปลี่ยนแมกเนติกไหม่ ใช้งานได้ปกติ เปลี่ยนแมกเนติกไหม่
   ค้นหาข้อมูลของฝ่ายแจ้งซ่อม