รายการแจ้งซ่อมทั้งหมดในระบบ 615  รายการ  
 ชื่อ-สกุล  วันที่ :: เวลา  ฝ่ายแจ้งซ่อม  รายละเอียด  สถานะ  หมายเหตุ
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-04-04 / 12:36 ฝ่ายอาคารสถานที่ น้ำรั่วจากห้องน้ำชั้น 3 ลงมาห้องน้ำชั้น 2 ใช้งานได้ปกติ สกัดผนังปูน เปลี่ยนข้อต่อตรงใหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2019-04-03 / 13:34 ฝ่ายอาคารสถานที่ ล็อกไม่อยู่ ใช้งานได้ปกติ แก้ไขแล้ว ห้องAR213
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-04-02 / 10:48 สำนักงานเลขานุการ ฝาครอบหลุดจากประตู ห้อง 104/2 - 104/3 แก้ไขแล้วเรียนร้อย ด้วยการยิงลูกรีเวด และซ่อยเดือยที่หลุดซึ่งใช่งานได้ปกติ
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-04-02 / 10:48 สำนักงานเลขานุการ ฝาครอบหลุดจากประตู แก้ไขแล้วเรียบร้อย ปิดฝาครอบ
นาย วุฒิไกร ป้อมมะรัง 2019-04-02 / 10:12 ฝ่ายอาคารสถานที่ ลูกบิดล็อกไม่อยู่ ใช้งานได้ปกติ แก้ไขแล้ว
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2019-04-01 / 10:20 สำนักงานเลขานุการ เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยดตรงเครื่องถ่ายเอกสารและอุณหภูมิไม่เย็น ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการดูดท่อน้ำทิ้งและปรับท่อน้ำทิ้งใหม่แล้วตรวจสอบการตั้งค่าใหม่
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-04-01 / 14:22 นิสิต เลื่อยวงเดือนไม่ทำงาน ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการทำความสะอาดสวิทช์เปิด-ปิดเครื่อง (สามารถใช้งานได้ปกติ)
นายวุฒิไกร ป้อมมะรัง 2019-03-29 / 10:05 ฝ่ายอาคารสถานที่ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ห้อง AR224 เนื่องจากแอร์มีน้ำหยด 1 เครื่อง ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการโดยล้างทำความสะอาดฟิลเตอร์แล้วดูดน้ำออกจากตัวเครื่อง
พลเดช เชาวรัตน์ 2019-03-28 / 09:43 ฝ่ายบริหาร ในส่วนของหลอดดาวน์ไลท์ทั้งหมดเมื่อเปิดพร้อมกันทั้งหมด พร้อมทั้งหลอดนีออนแล้วไฟดับทั้งหมด อาจจะมาจากกระแสไฟไม่เพียงพอ ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการโดยแยกเมนไฟฟ้าใหม่และแยกสวิทช์ใหม่
สุนทรี ถูกจิตต์ 2019-03-28 / 15:16 สาขานฤมิตศิลป์ สายฉีดชำระห้องน้ำอาจารย์หญิงชั้น 3ใช้งานไม่ได้ 1 ห้อง เป็นมานานแล้ว ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ได้ดำเนินการโดยเปลี่ยนหัวฉีดชำระใหม่
   ค้นหาข้อมูลของฝ่ายแจ้งซ่อม