รายการแจ้งซ่อมทั้งหมดในระบบ 893  รายการ  
 ชื่อ-สกุล  วันที่ :: เวลา  ฝ่ายแจ้งซ่อม  รายละเอียด  สถานะ  หมายเหตุ
เสาวณีย์ พายุบุตร 2019-04-19 / 07:45 ฝ่ายอาคารสถานที่ ที่กดชักโคกหัก เปลี่ยนที่กดชักโคกไหม่ ใช้งานได้ปกติ ห้องน้ำหญิงชั้นหนึง
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-04-18 / 13:52 ฝ่ายอาคารสถานที่ ตู้น้ำดื่มไม่ทำงาน ห้องครัวชั้น 3 ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว สวิตช์ปรับระดับไม่ทำงาน
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-04-18 / 13:47 ฝ่ายอาคารสถานที่ ชักโครกกดไม่ได้ ห้องน้ำหญิงฝัง 306 ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนสายชักใหม่
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-04-18 / 13:41 ฝ่ายอาคารสถานที่ หน้าต่างล็อคไม่ได้ AR 320 ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เจาะรู เลื่อนขยับตัวล็อค
ทวีชัย ฤทธิธรรมกลุ 2019-04-17 / 14:54 ฝ่ายอาคารสถานที่ ที่กดชักโคกหัก เปลี่ยนที่ดกไหม่ ใช้งานได้ปกติ ห้องน้ำชายชั้น4ฝั่งชอร์ปไม้
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-04-09 / 16:04 ฝ่ายอาคารสถานที่ ชอร์ปไม้ชั้น 1 ไฟฟ้าดับ ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เบรกเกอร์ทริป ยกเบรกเกอร์แล้ว
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-04-09 / 13:06 ฝ่ายอาคารสถานที่ ผนังเป็นรูตรงโถปัสสาวะ ห้องน้ำชายชั้น 3 ฝั่งชอร์ปไม้ ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ปิดรอยเจาะผนังด้วยปูนยาแนว
เสาวณีย์ พายุบุตร 2019-04-09 / 07:30 ฝ่ายอาคารสถานที่ ไฟไม่ติดหน้าห้องAR116 ใช้งานได้ปกติ เปลี่ยนหลอดไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกลุ 2019-04-05 / 12:10 ฝ่ายอาคารสถานที่ น้ำหยด ไช้งานได้ปกติ ได้ทำการล้างแผ่นฟินเตอร์และดูดน้ำ
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-04-05 / 09:37 ฝ่ายอาคารสถานที่ สายชักโครกน้ำไหลตลอดเวลา ห้องน้ำบุคลากรหญิงชั้น 3 ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนลูกยางโอลิ่งใหม่
   ค้นหาข้อมูลของฝ่ายแจ้งซ่อม