** ใบแจ้งงานซ่อมออนไลน์ **

กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และอาคารสถานที่

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

     Tel : 086 2372756       Fax : 043 754 382

 
  วันที่/เวลา ::  2021-04-02:14:57                                                                        เลขที่การแจ้งซ่อม :: IT-JOB00612
  ชื่อ-ผู้แจ้งซ่อม :: ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล
  ฝ่ายที่แจ้งซ่อม :: ฝ่ายอาคารสถานที่
  ตำแหน่งผู้แจ้ง  :: ลูกจ้าง
  ปัญหาที่แจ้ง :: ด้านคอมพิวเตอร์ - สารสนเทศ
  เรื่องแจ้ง :: ไฟดับทั่งตึก
  รายละเอียด :: ไฟดับทั่งตึก
 
  สถานะการดำเนินการ :: ใช้งานได้ปกติ
  หมายเหตุ :: เอาเบรกเกอร์ตัวไหญ่ขึ้น
  

 

 

................................
ผู้ขอใช้บริการ
................................
ผู้ให้บริการ
................................
หัวหน้ากลุ่มงาน

       วัน/เวลาที่พิมพ์ :: 10-05-2021 / 05:58