** ใบแจ้งงานซ่อมออนไลน์ **

กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และอาคารสถานที่

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

     Tel : 086 2372756       Fax : 043 754 382

 
  วันที่/เวลา ::  2021-04-05:11:13                                                                        เลขที่การแจ้งซ่อม :: IT-JOB00613
  ชื่อ-ผู้แจ้งซ่อม :: นาย สายันต์ รัตน์ถา
  ฝ่ายที่แจ้งซ่อม :: ฝ่ายอาคารสถานที่
  ตำแหน่งผู้แจ้ง  :: ลูกจ้าง
  ปัญหาที่แจ้ง :: ด้านอาคาร
  เรื่องแจ้ง :: เปลี่ยนมือกดชักโครก ห้องน้ำชายชั้น1ฝั่งห้องสโม
  รายละเอียด :: ชักโครก ห้องน้ำชายชั้น1ฝั่งห้องสโม
 
  สถานะการดำเนินการ :: เสร็จเรียบร้อย
  หมายเหตุ :: เปลี่ยนมือกด
  

 

 

................................
ผู้ขอใช้บริการ
................................
ผู้ให้บริการ
................................
หัวหน้ากลุ่มงาน

       วัน/เวลาที่พิมพ์ :: 10-05-2021 / 04:45