Miss.Saifon Jumpathong

Miss.Saifon Jumpathong

อาจารย์สายฝน จำปาทอง

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (ศป.บ)แฟชั่นดีไซน์มหาวิทยาลัยรังสิต 2548

       -Fashion Design Summer Course Istituto Marangoni at Milano, Italy 2548

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
เอกสารประกอบการสอน
บทความทางวิชาการ
2552 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบภาชนะบรรจุอาหารสำหรับร้านค้าในชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรณีศึกษาตลาดน้อยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม/
2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้านของจังหวัดมหาสารคาม (ร่วม)/
ทุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
1. โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบภาชนะบรรจุอาหารสำหรับร้านค้าในชุมชน มหาวิทยาล/ ทุนการพัฒนานักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งบปีการศึกษา 2552
2. โครงการ “ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาพืชสมุนไพร ต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม” (ร่วม/ โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ปีงบประมาณ 2554
3. โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาผ้าทอฝ้ายแกรมไหม/ ทุนพัฒนานักวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2555
4. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้านของจังหวัดมหาสารคาม (ร่วม)/ ทุนพัฒนานักวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2557
5. โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาผ้าทอจากเส้นใยกล้วย/ ทุนพัฒนานักวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2558
งานบริการทางวิชาการ
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
2547 ผู้ช่วยดีไซเนอร์ แบรนด์ Reatistic Situation @ Headquarter
2549 นักออกแบบอิสระ
ผลงานด้านวิชาชีพ
2546 Thailand Student Fashion Project Award 2005
2547 Gaysorn Origami Fashion Contest 2006
2547 YAMAHA Young Designer Contest 2006
2547 Made Jeans be me Design Competition 2006
2548 Young Designer “SPEED BANGKOK FASHION NOW & TOMORRW”
2557 Thailand Innofashion Awards 2015 , (TIFA 2015)
2558 Honda LPGA Thai Fashion Design Contest 2015
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ