ตำแหน่งบริหาร: อาจารย์
สาขา: สถาปัตยกรรม
สังกัด: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะ: ลาศึกษาต่อ
E-mail: nunnock@gmail.com
   

Mr. Chainun Prompen

อาจารย์ชัยนันท์ พรหมเพ็ญ

ประวัติการศึกษา

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
เอกสารประกอบการสอน
001 00000000 00000000 ไฟล์แนบ
บทความทางวิชาการ
ทุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
1. 3123123/ 555 ไฟล์แนบ
งานบริการทางวิชาการ
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
ผลงานด้านวิชาชีพ
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ