รายการแจ้งซ่อมทั้งหมดในระบบ 893  รายการ  
 ชื่อ-สกุล  วันที่ :: เวลา  ฝ่ายแจ้งซ่อม  รายละเอียด  สถานะ  หมายเหตุ
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2022-06-22 / 09:04 ฝ่ายอาคารสถานที่ ลูกบิดชำรุดห้อง307-2 สองอัน ใช้งานได้ปรกติ ยึดสกรูไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2022-06-20 / 14:29 ฝ่ายอาคารสถานที่ ที่กดชักโครกชำรุดห้องAR319-1 ใช้งานได้ปรกติ เปลี่ยนที่กดไหม่
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2022-06-20 / 09:15 ฝ่ายอาคารสถานที่ ซ่อมโถปัสสาวะ ห้องน้ำบุคลากรชายชั้น 1 เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย
สายันต์ รัตน์ถา 2022-06-08 / 11:36 ฝ่ายอาคารสถานที่ เปลี่ยนหลอดไฟ 36 w จำนวน 1 ชุด ชอร์ปไม้ชั้น 1 เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
สายันต์ รัตน์ถา 2022-06-08 / 11:34 ฝ่ายอาคารสถานที่ เปลี่ยนสวิตช์ไฟชอร์ปไม้จำนวน 2 ตัว เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
สายันต์ รัตน์ถา 2022-06-08 / 11:31 ฝ่ายอาคารสถานที่ เปลี่ยนปลั๊กไฟชอร์ปไม้ชั้น 2 เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
สายันต์ รัตน์ถา 2022-06-08 / 11:31 ฝ่ายอาคารสถานที่ เปลี่ยนปลั๊กไฟชอร์ปไม้ชั้น 2 เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
สายันต์ รัตน์ถา 2022-06-07 / 11:29 ฝ่ายอาคารสถานที่ ประตูบานกระทุ้งชำรุด ห้องรองคณบดี เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2022-06-06 / 08:27 ฝ่ายอาคารสถานที่ โถปัสวะน้ำไหลไม่หยุดห้อง218-2 ใช้งานได้ปรกติ เปลี่ยนชุดลูกสูบฟลัชวาล์วไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2022-05-26 / 11:58 ฝ่ายอาคารสถานที่ เก้าอี้สี่ที่นั่งติดกันชำรุด ใช้งานได้ปรกติ เชื่อมขาไหม่
   ค้นหาข้อมูลของฝ่ายแจ้งซ่อม