รายการแจ้งซ่อมทั้งหมดในระบบ 1054  รายการ  
 ชื่อ-สกุล  วันที่ :: เวลา  ฝ่ายแจ้งซ่อม  รายละเอียด  สถานะ  หมายเหตุ
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-03-24 / 10:32 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ห้องคอมไม่เย็น9ตัว ใช้งานได้ปรกติ รีเซตระบบไหม่
อิสสระ ดวงเกตุ 2023-03-23 / 09:28 ฝ่ายบริหาร ไม่สามารถเผาได้ตามอุณหภมิที่กำหนด เนื่องจากระบบให้ความร้อนเสียหาย จึงขอความอนุเคราะห์จัดหาช่างหรือบริษัทเพื่อทำการซ่อมบำรุงให้ใช้งานได้
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-03-22 / 08:45 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ห้อง215ไม่ติด6ตัว ใช้งานได้ปรกติ รีเซตระบบไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-03-21 / 0945 ฝ่ายอาคารสถานที่ อ่างล้างหน้าน้ำไม่ไหลห้อง507-3สามอ่าง ใช้งานได้ปรกติ เปลี่ยนสายน้ำดีสามสายและวาว์ลน้ำสามตัว
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-03-21 / 08.30 ฝ่ายอาคารสถานที่ ชักโครกห้องAR504-1น้ำไหลตลอด ใช้งานได้ปรกติ แก้ไขแล้ว
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-03-20 / 15.30 ฝ่ายอาคารสถานที่ ชักโครกห้องAR310-1น้ำไหลตลอด ใช้งานได้ปรกติ แก้ไขแล้ว
สายันต์ รัตน์ถา 2023-03-21 / 09:53 ฝ่ายอาคารสถานที่ เปลี่ยนหลอดไฟ 36 w จำนวน 1 ชุด หน้าห้องAR114 เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
สายันต์ รัตน์ถา 2023-03-21 / 09:53 ฝ่ายอาคารสถานที่ เปลี่ยนหลอดไฟ 36 w จำนวน 1 ชุด หน้าลิฟชั้น 1 เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
สายันต์ รัตน์ถา 2023-03-20 / 09:52 ฝ่ายอาคารสถานที่ ซ่อมเครื่องนวดดิน เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-03-15 / 15:56 ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝารองนั่งชักโครกชำรุดห้อง319-1 ใช้งานได้ปรกติ เปลี่ยนฝารองนั่งไหม่
   ค้นหาข้อมูลของฝ่ายแจ้งซ่อม