รายการแจ้งซ่อมทั้งหมดในระบบ 1219  รายการ  
 ชื่อ-สกุล  วันที่ :: เวลา  ฝ่ายแจ้งซ่อม  รายละเอียด  สถานะ  หมายเหตุ
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-09-21 / 09:56 ฝ่ายอาคารสถานที่ ตรวจเช็คระบบน้ำมันไฮดอลิกปั้มบ่อบำบัด3เครื่อง ใช้งานได้ปรกติ ตรวจเชคและเติมน้ำมันไฮดอลิก
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-09-20 / 13.30 ฝ่ายอาคารสถานที่ ท่อน้ำทิ้งแอร์ไหลย้อนห้อง301-1 ใช้งานได้ปรกติ เดินท่อน้ำทิ้งไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-09-21 / 09:54 ฝ่ายอาคารสถานที่ อ่างล้างหน้าตันห้อง107-1 ใช้งานได้ปรกติ แก้ไขแล้ว
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-09-12 / 08.40 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ห้อง114-1เปิดปิดเอง ใช้งานได้ปรกติ เปลี่ยนคาปาไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-09-11 / 15:14 ฝ่ายอาคารสถานที่ ชักโครกห้อง102-2น้ำไหลตลอด ใช้งานได้ปรกติ แก้ไขแล้ว
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-09-06 / 14.00 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ห้อง316ไม่เย็น4เครื่อง ใช้งานได้ปรกติ รีเซตระบบไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-09-04 / 13.20 ฝ่ายอาคารสถานที่ ที่กดชักโครกชำรุดห้องAR102-1ชำรุด ใช้งานได้ปรกติ เปลี่ยนที่กดชักโครกไหม่
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2023-09-13 / 09:42 ฝ่ายอาคารสถานที่ ซ่อมประตูผังหน้าชอร์ปไม้ หนูเข้ากัดสายไฟ เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2023-09-13 / 09:41 ฝ่ายอาคารสถานที่ ติดตั้งปลั๊กไฟ 4 ชุด ห้อง AR401 เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2023-09-07 / 08:46 ฝ่ายอาคารสถานที่ เปลี่ยนแกนกดโถปัสสาวะ ห้องน้ำชายชั้น 3 ฝั่งชอร์ปไม้ 1 ชุด เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
   ค้นหาข้อมูลของฝ่ายแจ้งซ่อม