รายการแจ้งซ่อมทั้งหมดในระบบ 581  รายการ  
 ชื่อ-สกุล  วันที่ :: เวลา  ฝ่ายแจ้งซ่อม  รายละเอียด  สถานะ  หมายเหตุ
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2021-03-04 / 09:53 ฝ่ายอาคารสถานที่ ไฟไม่ติดห้องAR102-1 3หลอด พาโชค น้อมสูงเนิน ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล ใช้งานได้ปกติ เปลี่ยนหลอดไหม่ พร้อมสตาร์เตอร์
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2021-03-04 / 09:40 ฝ่ายอาคารสถานที่ ไฟไม่ติดห้องAR107-1 5หลอด พาโชค น้อมสูงเนิน ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล ใช้งานได้ปกติ เปลี่ยนหลอดไหม่ พร้อมสตาร์เตอร์
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2021-03-03 / 10.50 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ไม่เย็นห้องAR403 หนึ่งตัว ใช้งานได้ปกติ รีเซ็ตระบบไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2021-03-03 / 10.40 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ไม่เย็นห้องAR401 แปดตัวตัว ใช้งานได้ปกติ รีเซ็ตระบบไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2021-03-03 / 10.30 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ไม่เย็นห้องAR306หนึ่งตัว ใช้งานได้ปกติ รีเซ็ตระบบไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2021-03-03 / 10.20 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ไม่เย็นห้องAR301สี่ตัว ใช้งานได้ปกติ รีเซ็ตระบบไหม่ทั่งสี่ตัว
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2021-03-01 / 10.30 ฝ่ายอาคารสถานที่ กลอนปะตูชำรุดห้องAR301 ใช้งานได้ปกติ ยึดสกรูไหม่พร้อมเจาะรูกลอนสี่อัน
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2021-02-25 / 10:26 ฝ่ายอาคารสถานที่ ไฟซ๊อตห้องAR103 ใช้งานได้ปกติ ตัดต่อสายไฟไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2021-02-25 / 09.10 ฝ่ายอาคารสถานที่ ไฟไม่ติดห้องAR118-2 ใช้งานได้ปกติ เปลี่อนหลอดไฟขนาด36W หนึ่งหลอด
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2021-02-24 / 10:22 ฝ่ายอาคารสถานที่ ที่กดโถปัสวะค้างห้องAR218-2 ใช้งานได้ปกติ ถอดล้างทำความสะอาดที่กดโถปัสวะ
   ค้นหาข้อมูลของฝ่ายแจ้งซ่อม