รายการแจ้งซ่อมทั้งหมดในระบบ 529  รายการ  
 ชื่อ-สกุล  วันที่ :: เวลา  ฝ่ายแจ้งซ่อม  รายละเอียด  สถานะ  หมายเหตุ
สายันต์ รัตน์ถา 2020-12-02 / 14:29 ฝ่ายอาคารสถานที่ เครื่องนวดดินชำรุด ชอร์ปเซรามิก ถอดซ่อม ลงกราว 3 เฟส
สายันต์ รัตน์ถา 2020-12-02 / 09:57 ฝ่ายอาคารสถานที่ สายฉีดชำระชำรุด ห้องน้ำบุคลากรหญิงชั้น3 แก้ไขเรียบร้อย เปลี่ยนลูกยางโอริ่ง
สายันต์ รัตน์ถา 2020-12-02 / 09:55 ฝ่ายอาคารสถานที่ สายฉีดชำระชำรุด ห้องน้ำหญิงชั้น 3 ฝั่งชอร์ปไม้ แก้ไขเรียบร้อย เปลี่ยนสายฉีดชำระใหม่
สายันต์ รัตน์ถา 2020-12-02 / 09:55 ฝ่ายอาคารสถานที่ สายฉีดชำระชำรุด ห้องน้ำหญิงชั้น 3 ฝั่งชอร์ปไม้ แก้ไขเรียบร้อย เปลี่ยนลูกยางโอริ่ง
สายันต์ รัตน์ถา 2020-12-02 / 09:54 ฝ่ายอาคารสถานที่ สายฉีดชำระชำรุด ห้องน้ำหญิงชั้น 1 ฝั่งชอร์ปไม้ แก้ไขเรียบร้อย เปลี่ยนสายฉีดชำระใหม่
สายันต์ รัตน์ถา 2020-12-02 / 09:53 ฝ่ายอาคารสถานที่ ไฟห้องน้ำไม่ติด ห้องน้ำหญิงชั้น 1 ฝั่งชอร์ปไม้ แก้ไขเรียบร้อย เปลี่ยนสวิตช์ไฟ 1 ตัว
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2020-12-01 / 13:20 ฝ่ายอาคารสถานที่ ที่กดชักโคกหักห้องAR217-1 ใช้งานได้ปกติ เปลี่ยนที่กดชักโคกไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2020-12-01 / 13:12 ฝ่ายอาคารสถานที่ หัวฉีดชำละชำรุดห้องAR211-2 ใช้งานได้ปกติ เปลี่ยนชุดสายชำระไหม่พร้อมหัวฉีด
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2020-12-01 / 09:18 ฝ่ายอาคารสถานที่ ตู้เปิดไม่ได้ห้องสำนักงาน ใช้งานได้ปกติ แก้ไขแล้ว
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2020-12-01 / 09:10 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์น้ำหยดห้องAR219ทั่งสองตัว ใช้งานได้ปกติ ดูดน้ำออก
   ค้นหาข้อมูลของฝ่ายแจ้งซ่อม