รายการแจ้งซ่อมทั้งหมดในระบบ 622  รายการ  
 ชื่อ-สกุล  วันที่ :: เวลา  ฝ่ายแจ้งซ่อม  รายละเอียด  สถานะ  หมายเหตุ
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2021-05-07 / 13:52 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ห้องAR215ไม่เย็นทั่งหกตัว ใช้งานได้ปกติ รีเซ็ตระบบไหม่ทั่งหกตัว
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2021-05-07 / 13:51 ฝ่ายอาคารสถานที่ โถปัสวะน้ำไหลตลอดAR507/2 ใช้งานได้ปกติ ถอดซีลวาล์วออกมาล้างทำความสะอาด
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2021-05-07 / 08.30 ฝ่ายอาคารสถานที่ ที่กดชักโคกหักห้องAR202-2 ใช้งานได้ปกติ เปลี่ยนที่กดชักโคกไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2021-05-06 / 09.30 ฝ่ายอาคารสถานที่ ประกอบจักรเย็บผ้าไหม่AR301 1ตัววุฒิไกร ทวีชัย ใช้งานได้ปกติ ประกอบจักรเย็บผ้าไหม่AR301 1ตัววุฒิไกร ทวีชัย
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2021-04-29 / 14.20 ฝ่ายอาคารสถานที่ ไฟห้องAR107ไม่ติด เบรกเกอร์ทิป ใช้งานได้ปกติ เอาเบรกเกอร์ขึ้น
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2021-04-23 / 09.40 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ห้องAR215ไม่เย็นทั่งหกตัว ใช้งานได้ปกติ รีเซ็ตระบบไหม่ทั่งหกตัว
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2021-04-20 / 09.10 ฝ่ายอาคารสถานที่ หัวฉีดชำรุดห้องAR218-1 ใช้งานได้ปกติ เปลี่ยนชุดสายชำระไหม่พร้อมหัวฉีด
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2021-04-19 / 09.10 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ไม่เย็นห้องAR215 6ตัว ใช้งานได้ปกติ รีเซ็ตระบบไหม่ทั่งหกตัว
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2021-04-19 / 14.20 ฝ่ายอาคารสถานที่ หัวฉีดชำรุดห้องAR319-1 ใช้งานได้ปกติ เปลี่ยนชุดสายชำระไหม่พร้อมหัวฉีด
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2021-04-19 / 09:12 ฝ่ายอาคารสถานที่ หัวฉีดชำรุดห้องAR211-2 ใช้งานได้ปกติ เปลี่ยนชุดสายชำระไหม่พร้อมหัวฉีด
   ค้นหาข้อมูลของฝ่ายแจ้งซ่อม