รายการแจ้งซ่อมทั้งหมดในระบบ 1219  รายการ  
 ชื่อ-สกุล  วันที่ :: เวลา  ฝ่ายแจ้งซ่อม  รายละเอียด  สถานะ  หมายเหตุ
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-06-10 / 15:19 ฝ่ายอาคารสถานที่ โคมไฟหลุด ห้องน้ำหญิง ชั้น 3 ฝั่งชอร์ป ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ยืดน็อตใหม่
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-06-10 / 15:01 แม่บ้าน สายฉีดชำระ ชำรุด ห้องน้ำหญิงชั้น 4 ฝั่งชอร์ปไม้ ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนสายฉีดชำระใหม่
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-06-10 / 11:18 ฝ่ายอาคารสถานที่ เก้าอี้ในห้อง AR 201 ชำรุด 2 ตัว ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ปรับตัวเกาะสปริงใหม่ ทั้ง 2 ตัว
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-06-06 / 14:19 ฝ่ายอาคารสถานที่ ไฟไม่ติด ชอร์ปไม้ ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เบรกเกอร์ทริป
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-06-05 / 09:44 ฝ่ายอาคารสถานที่ หน้าต่างบานเลื่อนชำรุด เลือดไม่ได้ ห้องครัวชั้น 3 ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ซ้อมล่อเลื่อนใหม่
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-06-05 / 09:43 ฝ่ายอาคารสถานที่ พัดลมดูดอากาศมีเสียงดัง ห้องน้ำบุคลากรชาย ชั้น 1 ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ฟอร์ยส่งลมขาด ทำการยึดติดกับตัวพัมลมใหม่
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-06-07 / 09:42 สำนักงานเลขานุการ พัดลมเพดานชำรุด มีเสียงดัง ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ขันน็อตยืดผาครอบใหม่
สุนทรี ถูกจิตต์ 2019-06-04 / 13:51 ฝ่ายอาคารสถานที่ ขออภัยค่ะ เรื่อแจ้งก่อนหน้านี้ 2 เรื่อง ระบุผ่ายที่แจ้งผิด น่าจะเป็นฝ่ายอาคารสถานที่
สุนทรี ถูกจิตต์ 2019-06-04 / 13:47 ฝ่ายบริหาร ประสิทธิภาพไม่ดี ประมวลผลช้ามาก ติดขัดมาก สุดท้ายไม่สามารถทำงานได้
สุนทรี ถูกจิตต์ 2019-06-04 / 13:05 ฝ่ายบริหาร เครื่องพิมพ์ห้อง 320 ไม่สามารถสั่งพิมพ์จากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คได้ (แจ้งไปสัปดาห์ก่อน ยังไม่ได้รับการแก้ไข)
   ค้นหาข้อมูลของฝ่ายแจ้งซ่อม