รายการแจ้งซ่อมทั้งหมดในระบบ 554  รายการ  
 ชื่อ-สกุล  วันที่ :: เวลา  ฝ่ายแจ้งซ่อม  รายละเอียด  สถานะ  หมายเหตุ
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-04-25 / 14:00 สำนักงานเลขานุการ พัดลมไม่ทำงาน ห้องครัวชั้น 1 ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนพัดลมใหม่ 2 ตัว
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-04-25 / 13:59 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ไม่เย็น ห้อง AR 214 ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ถอดหน้ากาก สวิง ออก เนื่องจากสวิงไม่ทำงาน
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-04-24 / 10:33 ฝ่ายอาคารสถานที่ ชักโครกมีน้ำใหลตลอดเวลา ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 ฝั่งชอร์ปไม้ แก้ไขแล้วเรียบร้อย ทำการล้างลูกยางเปิด-ปิดน้ำ
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-04-24 / 10:28 ฝ่ายอาคารสถานที่ ติดตั้งพัดลม 3 ชุด หลังห้อง AR215 ติดตั้งเสร็จแล้วเรียบร้อย เดินสายไฟฟ้าใหม่ ติดตั้งพัดลม 3 ชุด
นายทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2019-04-19 / 10:10 สโมสรนิสิต พบเครื่องปรับอากาศชำรุดเนื่องจากชุดคอร์ยร้อนไม่ทำงาน เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามอเตอร์คอร์ยร้อนไหม้เนื่องจากการใช้งานหนัก จึงแจ้งเจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่มาช่วยดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขแล้วเรียนร้อย ด้วยการเปลี่ยนมอเตอร์คอร์ยร้อนแล้วตรวจสอบระบบใหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2019-04-19 / 10:30 ศูนย์วิจัย(RCDC) แอร์น้ำหยดห้องAR224 ใช้งานได้ปกติ แก้ไขแล้ว ดูดน้ำออก
อ.สุนทรี ถูกจิต 2019-04-18 / 16:27 สาขานฤมิตศิลป์ ปลั๊กไฟฟ้าห้องบรรยาย AR312 ไม่มีกระแสไฟฟ้า ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการโดยซ่อมสายไฟฟ้าที่ชำรุดในผนัง
เสาวณีย์ พายุบุตร 2019-04-19 / 07:45 ฝ่ายอาคารสถานที่ ที่กดชักโคกหัก เปลี่ยนที่กดชักโคกไหม่ ใช้งานได้ปกติ ห้องน้ำหญิงชั้นหนึง
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-04-18 / 13:52 ฝ่ายอาคารสถานที่ ตู้น้ำดื่มไม่ทำงาน ห้องครัวชั้น 3 ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว สวิตช์ปรับระดับไม่ทำงาน
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-04-18 / 13:47 ฝ่ายอาคารสถานที่ ชักโครกกดไม่ได้ ห้องน้ำหญิงฝัง 306 ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนสายชักใหม่
   ค้นหาข้อมูลของฝ่ายแจ้งซ่อม