รายการแจ้งซ่อมทั้งหมดในระบบ 1219  รายการ  
 ชื่อ-สกุล  วันที่ :: เวลา  ฝ่ายแจ้งซ่อม  รายละเอียด  สถานะ  หมายเหตุ
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2023-11-30 / 13:28 ฝ่ายอาคารสถานที่ ซ่อมลูกบิดห้องน้ำชายชั้น 3 ฝั่งห้องชอร์ปไม้ เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2023-11-30 / 13:27 ฝ่ายอาคารสถานที่ เปลี่ยนมือกดชักโครกห้องน้ำบุคลากรหญิงชั้น 3 จำนวน 1 ชุด เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2023-11-30 / 13:25 ฝ่ายอาคารสถานที่ ซ่อมแอร์ห้อง AR320 ไม่ทำงาน เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-11-28 / 12:38 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ห้องบรรยายชั้นสองไม่เย็น10ตัว ใช้งานได้ปรกติ รีเซตระบบไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-11-28 / 12:34 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ห้อง316ไม่เย็นสี่ตัว ใช้งานได้ปรกติ รีเซตระบบไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-11-28 / 12:33 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ห้องพักอาจารย์ชั้นสามไม่เย็น8ตัว ใช้งานได้ปรกติ รีเซตระบบไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-11-28 / 12:32 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ห้องพักอาจารย์ชั้นสองไม่เย็น8ตัว ใช้งานได้ปรกติ รีเซตระบบไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-11-28 / 12:30 ฝ่ายอาคารสถานที่ ชักโครกน้ำไม่ไหลห้อง211-2 ใช้งานได้ปรกติ เปลี่ยนวาล์วและสายน้ำดี
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-11-27 / 12:29 ฝ่ายอาคารสถานที่ ไฟไม่ติดห้อง102-2 ใช้งานได้ปรกติ เปลี่ยนหลอดไฟขนาด36wและสตาร์เตอร์
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-11-27 / 12:28 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ห้องพักอาจารย์ชั้น3ไม่เย็น8เครื่อง ใช้งานได้ปรกติ รีเซตระบบไหม่
   ค้นหาข้อมูลของฝ่ายแจ้งซ่อม