รายการแจ้งซ่อมทั้งหมดในระบบ 488  รายการ  
 ชื่อ-สกุล  วันที่ :: เวลา  ฝ่ายแจ้งซ่อม  รายละเอียด  สถานะ  หมายเหตุ
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2020-12-01 / 09:19 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ไม่เย็นห้องAR401 ทั่งหกตัว ใช้งานได้ปกติ รีเซ็ตระบบไหม่ทั่งหกตัว
สายันต์ รัตน์ถา 2020-11-26 / 15:12 ฝ่ายอาคารสถานที่ ซ่อมไฟหน้าห้อง AR325 แก้ไขเรียบร้อย เซนเซอร์ค้าง
สายันต์ รัตน์ถา 2020-11-26 / 15:11 ฝ่ายอาคารสถานที่ ซ่อมประตูสวิง AR104/1 แก้ไขเรียบร้อย ปรับบานสวิงใหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2020-11-18 / 09:10 ฝ่ายอาคารสถานที่ กระจกหลุดห้องAR307-2 ใช้งานได้ปกติ ยิงสกรูยึดไหม่ พร้อมยิงสิริโคน
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2020-11-16 / 16:16 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ไม่เย็นห้องAR114-1 ใช้งานได้ปกติ เปลี่ยนบอร์ดไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2020-11-16 / 09.40 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ห้องAR224ไม่ติด ใช้งานได้ปกติ เบรกเกอร์ทริป เอาเบรกเกอร์ขึ้น
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2020-11-13 / 14.10 ฝ่ายอาคารสถานที่ ติดตั่งไฟสปอร์ตไลท์รถหกล้อเพิ่ม2ดวง ใช้งานได้ปกติ ติดตั่งไฟสปอร์ตไลท์รถหกล้อเพิ่ม2ดวง
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2020-11-13 / 13.30 ฝ่ายอาคารสถานที่ พัดลมรถหกล้อชำรุด ใช้งานได้ปกติ ยึดสกรูไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2020-11-13 / 08.40 ฝ่ายอาคารสถานที่ เก้าอี้สามที่นั่งติดกันชำรุดห้องAR213 ใช้งานได้ปกติ เชื่อมขาไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2020-11-06 / 09.10 ฝ่ายอาคารสถานที่ เก้าอี้สามที่นั่งติดกันชำรุดห้องAR214 ใช้งานได้ปกติ เชื่อมขาไหม่
   ค้นหาข้อมูลของฝ่ายแจ้งซ่อม