รายการแจ้งซ่อมทั้งหมดในระบบ 1102  รายการ  
 ชื่อ-สกุล  วันที่ :: เวลา  ฝ่ายแจ้งซ่อม  รายละเอียด  สถานะ  หมายเหตุ
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-12-07 / 09.20 ฝ่ายอาคารสถานที่ ชักโครกห้อง107-1ชำรุด ใช้งานได้ปรกติ แก้ไขแล้ว
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-12-07 / 14.00 ฝ่ายอาคารสถานที่ ไฟห้อง107-1ไม่ติด ใช้งานได้ปรกติ เปลี่ยนไฟไหม่ขนาด36w
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-12-07 / 10.20 ฝ่ายอาคารสถานที่ โซลินอยวาล์วชำรุดหลังห้องพักอาจารย์ชั้น2 ใช้งานได้ปรกติ เปลี่ยนโซลินอยวาล์วไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-12-04 / 15.00 ฝ่ายอาคารสถานที่ รีโหมดแอร์ห้อง312ชำรุด ใช้งานได้ปรกติ เปลี่ยนรีโหมดไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-12-04 / 14.00 ฝ่ายอาคารสถานที่ ไฟห้อง102-2ไม่ติด ใช้งานได้ปรกติ เปลี่ยนหลอดไหม่ขนาด36w
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-12-04 / 10.00 ฝ่ายอาคารสถานที่ เก้าอี้ห้อง201ชำรุด4ตัว ใช้งานได้ปรกติ แก้ไขแล้ว
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-12-06 / 09.00 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ห้องคอมไม่เย็น ใช้งานได้ปรกติ รีเซตระบบไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-12-04 / 09.10 ฝ่ายอาคารสถานที่ โต้ะเขียนแบบชำรุดห้อง408-1-2-3-4 ใช้งานได้ปรกติ แก้ไขแล้ว
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2023-12-01 / 11:12 ฝ่ายอาคารสถานที่ เปลี่ยนมือกดชักโครกห้องน้ำชายชั้น 4 ฝั่งชอร์ปไม้ เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2023-11-30 / 14:02 ฝ่ายอาคารสถานที่ ซ่อมไฟแสงสว่างสนามบาส และเปลี่ยนเบรกเกอร์ 20 W เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย
   ค้นหาข้อมูลของฝ่ายแจ้งซ่อม