รายการแจ้งซ่อมทั้งหมดในระบบ 1102  รายการ  
 ชื่อ-สกุล  วันที่ :: เวลา  ฝ่ายแจ้งซ่อม  รายละเอียด  สถานะ  หมายเหตุ
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2023-09-07 / 08:40 ฝ่ายอาคารสถานที่ เปลี่ยนแกนกดโถปัสสาวะ ห้องน้ำชายชั้น 5 ฝั่งชอร์ปไม้ 3 ชุด เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2023-08-31 / 09:15 ฝ่ายอาคารสถานที่ เปลี่ยนแกนกดโถปัสสาวะ ห้องน้ำชายชั้น 3 ฝั่งชอร์ปไม้ เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2023-08-31 / 09:11 ฝ่ายอาคารสถานที่ ทำความสะอาดอ่างล้างหน้า ห้องน้ำชายชั้น 5 ฝั่งชอร์ปไม้ เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2023-08-31 / 09:10 ฝ่ายอาคารสถานที่ ทำความสะอาดก๊อกถังน้ำชักโครก ห้องน้ำหญิงชั้น 5 ฝั่งชอร์ปไม้ เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2023-08-30 / 13:00 ฝ่ายอาคารสถานที่ ทำความสะอาดก๊อกถังน้ำชักโครก ห้องน้ำหญิงชั้น 4 ฝั่งชอร์ปไม้ เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2023-08-30 / 12:59 ฝ่ายอาคารสถานที่ ทำความสะอาดอ่างล้างหน้า ห้องน้ำชายชั้น 4 ฝั่งชอร์ปไม้ เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2023-08-30 / 12:59 ฝ่ายอาคารสถานที่ ทำความสะอาดอ่างล้างหน้า ห้องน้ำหญิงชั้น 4 ฝั่งชอร์ปไม้ เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2023-08-30 / 12:58 ฝ่ายอาคารสถานที่ เปลี่ยนแกนกดโถปัสสาวะ ห้องน้ำชายชั้น 4 ก้องบุคลากร เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2023-08-28 / 15:03 ฝ่ายอาคารสถานที่ เปลี่ยนสายฉีดชำระห้องน้ำบุคลากรหญิงชั้น 5 เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2023-08-21 / 10:23 ฝ่ายอาคารสถานที่ เปลี่ยนมือกดชักโครก ห้องน้ำชายชัั้น 3 ฝั่งชอร์ปไม้ เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
   ค้นหาข้อมูลของฝ่ายแจ้งซ่อม