รายการแจ้งซ่อมทั้งหมดในระบบ 1102  รายการ  
 ชื่อ-สกุล  วันที่ :: เวลา  ฝ่ายแจ้งซ่อม  รายละเอียด  สถานะ  หมายเหตุ
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2023-11-27 / 09:30 ฝ่ายอาคารสถานที่ ซ่อมแอร์ห้อง สนง เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2023-11-27 / 09:29 ฝ่ายอาคารสถานที่ ซ่อมแอร์ห้อง AR401 เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2023-11-27 / 09:28 ฝ่ายอาคารสถานที่ เปลี่ยนสายฉีดชำระ ห้องน้ำหญิงชั้น 3 ฝั่งห้อง AR304 เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2023-11-27 / 09:27 ฝ่ายอาคารสถานที่ เปลี่ยนหลอดไฟ 1 ชุดหน้าโต๊ะ รปภ 1 ตัว เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2023-11-27 / 09:27 ฝ่ายอาคารสถานที่ เปลี่ยนสวิตช์ไฟ หน้าโต๊ะ รปภ 1 ตัว เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อย
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-11-20 / 11:46 ฝ่ายอาคารสถานที่ ท่อน้ำแตกหลังร้านค้า ใช้งานได้ปรกติ ตัดต่อท่อไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-11-17 / 13.20 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ห้อง215ไม่เย็น ใช้งานได้ปรกติ รีเซตระบบไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-11-17 / 09.10 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ห้องสำนักงานไม่สวิง ใช้งานได้ปรกติ แก้ไขแล้ว
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-11-16 / 13.00 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ห้อง215ไม่ติด6ตัว ใช้งานได้ปรกติ รีเซตระบบไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2023-11-13 / 14.20 ฝ่ายอาคารสถานที่ โต้ะเขียนแบบชำรุดห้อง408-1-2-3-4 ใช้งานได้ปรกติ แก้ไขแล้ว
   ค้นหาข้อมูลของฝ่ายแจ้งซ่อม