รายการแจ้งซ่อมทั้งหมดในระบบ 1102  รายการ  
 ชื่อ-สกุล  วันที่ :: เวลา  ฝ่ายแจ้งซ่อม  รายละเอียด  สถานะ  หมายเหตุ
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-09-03 / 10:09 ฝ่ายอาคารสถานที่ ปลั๊กไฟชำรุด AR212 ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ตัดต่อสายฟิลว์ใหม่
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-08-26 / 14:33 ฝ่ายอาคารสถานที่ หลอดไฟกระพริบ ห้อง สำนักงาน ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เปลี่ยน สตาร์ทเตอร์ใหม่
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-08-26 / 14:29 ฝ่ายอาคารสถานที่ ขาโต๊ะชำรุด,เอียง AR 116 ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ปรับขาโต๊ะใหม่ กับ ยืดน๊อตใหม่
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-08-26 / 14:29 ฝ่ายอาคารสถานที่ ปลั๊กไฟชำรุด 2 จุด AR 116 ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนสวิตช์ใหม่ ทั้ง 2 จุด
ทวีชัย ฤทธิธรรมกลุ 2019-08-20 / 14:19 ฝ่ายอาคารสถานที่ พัดลมคอยร้อนไหม้ ใช้งานได้ปกติ ได้ทำการเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมและใบพัดลมไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกลุ 2019-08-20 / 14:18 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ไม่เย็น ใช้งานได้ปกติ ได้ทำการเปลี่ยนแคปรันคาบาซิเตอร์ไหม่
ทวีชัย ฤทธิธรรมกลุ 2019-08-19 / 13:20 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์ไม่เย็นห้องAR101 ใช้งานได้ปกติ ได้ทำการรีเซตเครื่องไหม่ทั่งสี่ตัว
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-08-19 / 10:38 ฝ่ายอาคารสถานที่ ก๊อกอ่างล้างหน้าน้ำไหลเบา ห้องน้ำบุคคลากรหญิง ชั้น2 ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว แก้ไขแล้ว
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-08-16 / 15:48 ฝ่ายอาคารสถานที่ ประตูบานสวิงชำรุด เปิด-ปิด ไม่ได้AR 323 ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว แก้ไขด้วยการ ขันน๊อต ยกบานสวิงขึ้น
ทวีชัย ฤทธิธรรมกลุ 2019-08-16 / 15:29 ฝ่ายอาคารสถานที่ แอร์น้ำหยด ใช้งานได้ปกติ ได้ทำการดูดน้ำออกและทำความสะอาดฟินเตอร์
   ค้นหาข้อมูลของฝ่ายแจ้งซ่อม