รายการแจ้งซ่อมทั้งหมดในระบบ 1102  รายการ  
 ชื่อ-สกุล  วันที่ :: เวลา  ฝ่ายแจ้งซ่อม  รายละเอียด  สถานะ  หมายเหตุ
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-11-13 / 09:48 ฝ่ายอาคารสถานที่ ชักโครกตัน กดไม่ลง ห้องน้ำชายชั้น 1 ฝั่งห้องสโฒสร ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ปั้มชักโครกลงแล้ว
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-11-13 / 09:47 ฝ่ายอาคารสถานที่ หลอดไฟไม่ติด 2 หลอด ตรงโต๊ะ รปภ ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนหลอดไฟ LED ใหม่ 2 หลอด
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-11-12 / 11:21 ฝ่ายอาคารสถานที่ เปลี่ยนหลอดประหยัดไฟ LED 1 หลอด ตรงประตูทางเข้า (สนง) ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนหลอดประหยัดไฟ LED 1 หลอด ตรงประตูทางเข้า (สนง)
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-11-12 / 11:19 ฝ่ายอาคารสถานที่ เปลี่ยนหลอดไฟ ฮาโลเจน 6 หลอด สำนักงาน ตรงหลัง เคาร์เตอร์ (สนง) ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนหลอด ฮาโลเจน 6 หลอด
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-11-12 / 11:18 ฝ่ายอาคารสถานที่ ชักโครกน้ำไม่ไหล ห้องน้ำหญิงชั้น 2 ฝั่ง AR203 ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว แก้ไขแล้ว ด้วยการทำความสะอาดวาล์วน้ำ
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-11-08 / 15:43 ฝ่ายอาคารสถานที่ หลอดไฟ สำนักงาน กระพริบ ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนสตาร์ทเตอร์ 1 ตัว
นาย สายันต์ รัตน์ถา 2019-11-08 / 15:41 ฝ่ายอาคารสถานที่ เปลี่ยนหลอดไฟ องค์พระพิฆเนตร 1 หลอด ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนหลอดไฟ องค์พระพิฆเนตร 1 หลอด
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2019-11-08 / 09.10 ฝ่ายอาคารสถานที่ คอล์ยร้อนแอร์ไม่ทำงาน ใช้งานได้ปกติ เปลี่ยนชุดไทม์เมอร์ไหม่ สี่ชุด
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2019-11-06 / 14.10 สาขานฤมิตศิลป์ ติดตั่งไฟเดย์ไลท์ไห้อาจารย์กัญจน์ชญา จันทรังษี ใช้งานได้ปกติ ติดตั่งไฟเดย์ไลท์ไหม่ห้องAR307
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล 2019-11-04 / 11:52 สำนักงานเลขานุการ แอร์ห้องAR101ไม่เย็น ใช้งานได้ปกติ รีเซ็ตระบบไหม่ทั่งสี่ตัว
   ค้นหาข้อมูลของฝ่ายแจ้งซ่อม